22 Apr
22Apr

אלימות במשפחה בהיבט המשפטי

מהי אלימות במשפחה? מהו הביסוס המשפטי להגנה על קורבנות מפני האלימות המופנית אליהם מצד בני משפחתם?

אלימות פיזית, רגשית, מינית, פסיכולוגית או מילולית היא מסוכנת באותה מידה. בין היתר, אלימות כזו במסגרת המשפחה גורמת ללחצים ופוגעת בתפקוד. עם זאת, מדובר על בעיה רחבה מכפי שנהוג לחשוב ויש גם כלים משפטיים להגנה על הקורבן.

סוגי צווים להגנה על קורבנות אלימות

צו הגנה מבטא אפשרות משפטית להרחיק בן משפחה אלים, לרבות לקיים קשר עם הנפגע, להימצא במרחק מסוים ממנו או לשאת נשק. לשם השוואה, כלים אחרים כוללים סיוע משפטי לאישה שמעוניינת להורות על כך שהבעל לא יתגורר עם המשפחה לתקופה מוגבלת.

כיצד בוחרים את ההגנה המתאימה?

התייעצות עם אנשי מקצוע בתחום דיני המשפחה יכולה לסייע לקורבן להתגונן מפני סוגים שונים של אלימות. מכיוון שאלימות מכל סוג מתחילה באירועים שלכאורה נתפסים כזניחים (אף שכל תקיפה היא חמורה כשלעצמה), רצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע כמה שיותר מוקדם. בפועל, זה אומר שכדאי לפנות לעורך דין על רקע כל תחושה של פחד.

מבחינה אופרטיבית, רצוי לעשות זאת מיד לאחר המקרה הראשון הכולל איום, ולו מרומז. על אחת כמה וכמה אם במקרה מעורבות פעולות אלימות מובהקות כגון דחיפה, סטירה, בעיטה או מכות מסוגים אחרים – ואף אלימות מילולית על שלל גווניה.

הגנה אנונימית עבור הקורבנות

אלימות במשפחה היא נושא שלא מרבים לדבר עליו באופן גלוי - ורבים מנסים להסתיר את החוויה הנוראית שהם עוברים. על כל קורבן של אלימות במשפחה לדעת שניתן לנהל הליך משפטי גם בדלתיים סגורות – ושעל צווי הגנה חל איסור פרסום.

במילים אחרות, האנונימיות נשמרת גם מתוקף יחסי העבודה עם איש המקצוע שמייצג אותך – וגם באמצעות התנהלות בית המשפט שמגינה על פרטיותך. לכן, לא צריך להמתין שהמצב יחמיר. אם ישנו חשש מפני אלימות מצד בן הזוג ו/או מצד בן משפחה, צריך לדעת שיש דרך להתגונן מפניה.

אלימות במשפחה היא אינה גזירה משמיים!

אין סיבה לחיות בתחושה של פחד מפני כל סוג של אלימות. נכון שלפעמים קשה להודות בזה, אבל חשוב שיהיה בסביבה אדם מקצועי שיידע לתפעל את האירוע ולנווט את הקורבן ליעדו. כאשר הקורבן מרגיש מוגן, יש סיכוי גבוה יותר לכך שהוא יסכים להשתמש בכלים משפטיים על מנת לפתור את הבעיה לצמיתות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.