משרדנו קיבל היתר ממשרד המשפטים לעסוק בעריכת ייפוי כוח מתמשך, מוצר משפטי זה מעניק למייפה הכוח (הממנה) לקבוע מי יהיה האדם שיקבל החלטות עבורו, בשלב שבו לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

אנו ניצור לכם מסמך משפטי מחייב המתיר לכל בגיר להחליט ולקבוע כיצד ענייניו הכספיים, הרפואיים והאישיים יטופלו ועל ידי מי?

ייפוי הכוח המתמשך מעניק פתרון לקהל הרחב לרבות אנשי הגיל השלישי ואף אנשי עסקים אשר דואגים וחוששים לגורל עסקם עת יגיע המצב בו לא יהיו כשירים בנסיבות מחלה, תאונת דרכים או כל מקרה בלתי צפוי אחר אשר עשוי לגרום להם לאבד את היכולת לטפל בענייניהם ולקבל החלטות, גם בעסק.