לצוות המחלקה שלנו בתחום דיני העבודה מיומנות וניסיון רב בתחום משפט העבודה בישראל הן לעובדים והן למעסיקים.

במסגרת עבודתנו אנו עוסקים בסכסוכים המבוססים על יחסי עובד מעביד בכל הקשור לזכויות העבודה ולתנאים הסוציאליים של העובד.

במקביל, אנו מייעצים ומייצגים מעסיקים קטנים וגדולים בכל הקשור להתנהלותם מול עובדיהם בהלימה לזכויות הניתנות לעובד על פי משפט העבודה בישראל.