13 May
13May

מהן זכויותיה של אישה בהריון בעבודה? האם מותר לפטר אישה בהריון? 

כיום, נשים עובדות יותר מאי פעם אך יחד עם זאת, הן גם נתונות לסכנת פיטורין כאשר הן מקימות משפחה או מרחיבות אותה. אישה בהריון חווה תקופה מרגשת ומלאת חוויות בחייה - אך לצד זה ישנם מקרים מסוימים שעשויים להפוך תקופה זו לפחות נעימה – ביניהם פיטורין במהלך ההיריון.

אילו זכויות בעבודה של נשים בהריון ישנן? 

הנוהג הקיים הוא שישנו איסור על פיטורי אישה בהריון אלא בתנאים הקבועים בחוק ועל פי אישור הממונה במשרד הכלכלה.

אל למעסיק לחשוב כי יהיה לו קל להביא לפיטורי אישה בהריון גם אם הפיטורים מתאפשרים על פי החוק.

ככל והמעסיק לא ידע עת זימן את העובדת לשיחת שימוע כי היא בהריון הרי שיהיה מחויב בבקשה לקבלת היתר ממשרד הכלכלה לפיטוריה. כך לדוגמא מעביד שזימן את העובדת שלו לשימוע ובמהלכו היא מספרת לו שהיא בהריון- מחויב בבקשת היתר מהממונה לפיטוריה.

ותק העבודה והאיסור על פיטורי אישה בהריון 

פחות משישה חודשים – כאשר עובדת בהריון מפוטרת והיא עובדת במקום עבודתה פחות משישה חודשים אין בהם פסול, אלא אם סיבת הפיטורין נגזרת מעצם היות העובדת בהיריון אבל גם במקרה כזה יש צורך בהיתר.

אם מדובר בעבודה במשך תקופה של מעל שישה חודשים – קיים איסור לפטר עובדת ללא פניה למשרד הכלכלה וקבלת היתר כאשר מדובר על עובדת בהריון שעובדת במשרתה יותר משישה חודשים, מכל סיבה שהיא. על המעסיק להוכיח באמצעות ראיות וגם מסמכים כי הפיטורין מוצדקים וכי הם מתקיימים בשל תפקוד לקוי של העובדת שאינו קשור לעובדה שהיא בהריון.

שאלות שצפות במקרי פיטורין

למרבה הצער, נשים רבות מדי מוצאות עצמן מפוטרות מעבודתן במהלך תקופת ההיריון. הן תוהות מתי לספר על ההיריון, האם ליידע את המעסיק על היריון בראיון עבודה, האם וכמה מותר להן לצאת לבדיקות והאם מותר לפגוע בהיקף משרתן.

ישנן עוד שאלות רבות שצפות במקרים כאלו - וכדי לקבל את כל המידע אודות זכויות בעבודה של נשים בהריון - כדאי ומומלץ ביותר להיוועץ עם עורך דין לענייני עבודה ולקבל ליווי מקצועי אשר יבטיח את מיצוי מלוא הזכויות מול המעסיקים.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.